Nature - Herwin Heyman


Natuur is veel dichter dan we denken. Uiteraard zijn er fantastische natuur gebieden in de wereld. Maar wat is er mis met de natuur waar we dagelijks aan voorbij gaan zonder ze te merken. 


Nature is much closer than we think. Obviously, there are fantastic nature areas in the world. But what is wrong with nature we daily pass by without noticing them.